Termín pro příspěvky

Vážení účastníci konference,
termín pro odevzdání příspěvku na konferenci stanovujeme na
6. 4. 2010, tedy do dne konání konference.
V případě dotazů kontaktujte organizátory konference na konferencekcjl@seznam.cz.

Organizační výbor konference.