Příspěvky - poslední termín

Upozorňujeme účastníky konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, že poslední termín pro zaslání příspěvku je stanoven na 30. 4. 2010. Po tomto datu již nebudeme příspěvky přijímat.

Organizační výbor konference.